ZER DA?

  • Eusko Jaurlaritzako aholkularitza zerbitzua atzerritarrei zuzenduta dago, euren egoera administratiboarekin edo atzerritar legegintzarekin daukaten zalantzei irtenbidea aurkitzeko orientazioa eskainiz.

    Telefonoa: 900 840 126 Posta elektronikoa: immigrazio-sesa@ej-gv.es Deia egitea dohainik da eta beste hizkuntzetan entzuteko aukera dago.