• 65 urtetik gorakoentzako prestazioa izan arren, Ezgaituen Zerbitzuak kudeatzen du.Onuradunen betekizunak:

    • 1. 65 urte eginda izatea
    • 2. Espainiar estatuaren lurraldean izatea legezko egoitza eta 16 urte zituenetik gutxienez 10 urtean hala egon izana eta haietako 2, gainera, jarraikoak edo eskabidea egin aurre-aurrekoak izatea
    • 3. Legeak jartzen dituen baremo ekonomikoak ez gainditzea.